Engasjert årsmøte 2022

Det ble et engasjert årsmøte 2022, både fysisk og digitalt

Annonse:

Vanligvis pleier årsmøter å være en enkel gjennomgang av hva som har skjedd i året som gikk med valg av nytt styre som avslutning. Og en grei sosial pause innimellom.

Slik var det ikke med  IK Starts årsmøte 2022. 

Ingen pause, men 210 minutters engasjerte diskusjoner om hvordan følge vedtatte lover, hva som bør dokumenteres og hvordan dette bør gjøres. Og medlemmene var spredd med ca 90 med på digital løsning og 60 tilstede på Sparebanken Sør Arena. Noe som gav flere muligheter til å si hva de mente.

152 stemmeberettigede på det meste.

Alle de ordinære sakene i årsmeldingen ble klappet gjennom.

Så var det til årsmøtet levert inn 13 skriftlige forslag, og en tilfredsstillende behandling av disse tok tid.

Teddy Moen stod bak brorparten, med en fellesnevner at han ønsket at det som blir lagt frem for klubbens høyeste organ skule være bedre dokumentert. 

Aarsmøte_2022_2_Teddy_Moen.jpg
Thom-Helge Henriksen (styremedlem), Teddy Moen (medlem) og Tom Edvardsen (ordstyrer)

Likevel ble de fleste av forslagene vedtatt etter styrets forslag, med protokolltilførsler.

Størst  interesse var det for punktet om terminering av avtalen med Start En Drøm og de pengemessige konsekvensene av denne.
Vedtatt etter styrets forslag.

Så var det engasjement om det skulle lovfestes at IK Start var en klubb som la til rette idrett for begge kjønn. Stor enighet om dette, men ikke nok til lovmessig endring. Likevel jobbes det videre med håp om kvinnefotball på Sparebanken Sør Arena i sesongen 2023.

Deretter var det spørsmål om gjeninnføring av den opprinnelige vimpelen i blått på drakter og utstyr. Et forslag som gikk gjennom da styret trakk alle sine motforestillinger.

Det ble heldigvis tid til utdeling av erkjentlighetsmerker, Per Reidar Aabel ble hedret med klubbens gullnål med diplom.

Og så valg. Valgkomiteens forslag til nytt styre ble som forventet vedtatt.

  • Ole Magnus Skisland (leder)
  • Thom-Helge Henriksen (nestleder)
  • Heidi Kristiansen (medlem)
  • Espen Lindland (medlem)
  • Seunn Smith-Tønnessen (medlem)
  • Frederik Munksgaard Hanssen (medlem)
  • Elin Krumm (varamedlem)
tempImageEcuyOB.png
Styret i IK Start 2022
13rc7o2zxl2zm1ji6u43bmvik2
IK Start flagg logo blått

 

Annonse fra Obos-ligaen: