Bli medlem i IK Start

Søk om medlemskap i IK Start her.

Medlemskontingent

Voksne
500 kroner
Ektepar
600 kroner
Aldersbestemte lag junior/ håndball
500 kroner
Alders- eller uføretrygdet
250 kroner
Livsvarig medlemskap
6 500 kroner
Livsvarig medlemskap ektepar
8 000 kroner

Oppgi hvilket medlemskap du ønsker og oppgi følgende informasjon til adm@ikstart.no:

Navn
Adresse
Fødselsdato og år
E- postadresse
Mobiltelefonnr.

Du vil få tilsendt bankgiro. Medlemskapet er aktivt når kontingenten er betalt.

Her er noen av medlemsfordelene:

· Du kan møte med stemmerett på IK Start årsmøter (må være fylt 15 år).
· Du får 10 prosent rabatt ved kjøp av ditt sesongkort.
· Du får 20 prosent rabatt på ordinære priser (eks. starteffekter) ved kjøp av varer hos Sportsprofil (vis a vis Starthallen).
· Du kan delta på sammenkomstene til Tirsdagsklubben. Møtene holdes hver tirsdag i klubbens lokale på Sparebanken Sør Arena fra kl. 1100. Det serveres kaffe og kaker, og foredrag om aktuelle tema holdes.
· Du kan delta på klubbens torsdagslunsjer på Sparebanken Sør Arena. Lunsjbufe serveres fra kl. 1200, og prisen er hyggelig, bare 75 kroner.
· Du kan delta med ledsager på klubbens høstfester.
· Klubbens medlemsmøter og klubbkvelder er åpne for deg.

Gjennom ditt medlemskap støtter du IK Starts virksomhet. Vi ønsker deg hjertelig velkommen som medlem!

Styret

Annonse fra Eliteserien: