Tips til fysisk trening for barn

Rundt 60 barnefotballtrenere fra våre samarbeidsklubber var samlet på Sparebanken Sør Arena forrige torsdag. Tema for kvelden av fysisk trening i barnefotballen.

- Jeg synes det gikk vel bra. Det var et interessant foredrag, og det virket som det fenget veldig, forteller Fredrik Strømstad, spillerutvikler i Start.

Strømstad er en av dem i utviklingsavdelingen som har tettest dialog med samarbeidsklubbene våre. I tillegg til å holde treninger ute i samarbeidsklubbene så ønsker Start å dele kompetanse ved å invitere trenere inn til foredrag. Denne gangen var det trenere i barnefotballen 6-10 år som var invitert, og oppmøtet var bra.

- Det er viktig for oss å dele kunnskap med våre samarbeidsklubber. Hvis vi kan bidra med inspirasjon og legge til rette for å øke kompetansen hos trenerne i barnefotballen på Sørlandet så er sjansen igjen større for at de som drømmer om å spille for Start blir gode nok til det. Jo bedre det drives i breddeklubbene, jo bedre utgangspunkt har Start som toppklubb, sier Strømstad.

Han forteller at det allerede er planlagt en lignende samling for trenere i barnefotballen fra 10-14 år.

- Det kommer invitasjon til samarbeidsklubbene ganske snart. Så ønsker vi å ha lignende temakvelder senere, men med fokus på andre områder, sier Strømstad.

Image from iOS (20)
50-60 barnefotballtrenere fra Våg, Vigør, Randesund, Gimletroll og Donn var møtt opp for å få innspill til hvordan de kan drive med fysisk trening for de yngste.

Viktig å la ballen ligge litt

Atle Thunshelle, fysisk trener i Start, fortalte de fremmøtte om hvorfor det er viktig å inkludere fysisk trening også for de yngste.

Tidlig spesialisering i få idretter, og mindre uorganisert fysisk lek hos barn, gjør behovet større. Samtidig er barneårene veldig viktige med tanke på å utvikle balanse, koordinasjon, smidighet og fart.

- Vi skjønner veldig godt at de fleste tenker at fotballtreningene bør brukes med ball, men det kan være lurt å bruke 5-10 minutter til øvelser uten ball også, sier Thunshelle.

- Ved å gjøre øvelser uten ball blir fokuset på å utføre bevegelsene riktig, sier Thunshelle.

Noe av bakgrunnen for at Thunshelle ser viktigheten av å sette fokus på dette er at vi ser at mange 14-15-åringer mangler fundamentale bevegelsesmønstre. Det kan føre til at de ikke tåler den treningsbelastningen som venter i ungdomsårene.

 

Her er et par eksempler på aktiviteter som kan legges inn i en treningsøkt for barn mellom 6 og 10 år.

1. Alle skal bevege seg som et dyr: Treneren roper navnet på et dyr, og alle skal begynne å bevege seg som dette dyret. Totaltid 2-3 min.

2. Tikken i begrenset område med ulike regler: Bare lov å krabbe på alle fire, bare lov å bevege seg som utvalgte dyr eller bare hinke. Fantasien setter grensene. Holde på i 5 min med ulike bevegelser og regler.

3. Sett opp 3-4 stasjoner med ulike fokus:

    • 4 kjegler med 2-3 fots avstand. Barnet skal løpe med et steg i mellom hver kjegle. Dette fokuserer på steglengde og balanse i løp.
    • Sett opp 6 kjegler som ligger som en slalomløype. Barnet skal løpe sikk sakk mellom kjeglene. Fokuserer på retningsforandringer og å ha kroppen i balanse.
    • 3 lave hekker. Barnet skal hoppe over 3 hekker med samlede bein, deretter løpe 5-10 meter full fart.
    • Alle går gjennom stasjonene 2 ganger.
Annonse fra Eliteserien: