Innkalling til årsmøte i IK Start

Styret innkaller herved til årsmøte i IK Start.

Årsmøtet avholdes den 12.mars kl.19.00 i Klubbhuset på Sparebanken Sør Arena, Stadionveien 21, 4632 Kristiansand.

Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet, må sendes styret senest 26. februar på epost: adm@ikstart.no

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet. Du vil finne dokumentene her.

For å ha stemmerett må medlemmer ha fylt 15 år, ha vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret i IK Start

Annonse fra Obos-ligaen: